Motocykle 126-394 ccm wracają do szkół!

Sukces PSITJ i krok w stronę bezpieczeństwa
dla szkół motocyklowych

W dniu 31 grudnia 2019 r. zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. To długo wyczekiwany akt prawny, który jeszcze nie tak dawno został opublikowany jako projekt i poddany do konsultacji.  Dla środowiska, które zajmuje się szkoleniami motocyklistów w zakresie kategorii prawa jazdy A2 oraz A to krok w bardzo dobrym kierunku, to właściwa odpowiedź na potrzebę dostosowania przepisów dotyczący wymagań jakie muszą spełnić motocykle wykorzystywane przez OSK w trakcie realizacji kursu prawa jazdy. Zmiana dotyczy § 43 ust. 4 pkt. 3 lit. a i b ( druk wytłuszczony )  :

  1. silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW, pojemności skokowej co najmniej 395 cm3 i posiadający stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczający 0,2 kW/kg; w przypadku pojazdów stosowanych do nauki jazdy dopuszcza się silnik spalinowy o mocy wynoszącej co najmniej 11 kW  nieprzekraczającej 35 kW, pojemności skokowej zawierającej się pomiędzy 126 cm3 a 595 cm3 i posiadający stosunek mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, albo
  2. silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 20 kW i nieprzekraczającej 35 kW i posiadający stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,15 kW/kg; w przypadku pojazdów stosowanych do nauki jazdy dopuszcza się silnik elektryczny o mocy wynoszącej co najmniej 11 kW i nieprzekraczającej 35 kW i posiadający stosunek mocy do masy własnej co najmniej 0,15 kW/kg

Powrót do szkoleń na motocyklach o pojemności 250 cm3 , 300 cm 3

Czytając powyższe zmiany, osoby zajmujące się szkoleniami kandydatów na kierowców motocykli w zakresie prawa jazdy kat. A oraz A2 będą mogły w sposób zgodny z przepisami wykorzystywać motocykle o pojemnościach pośrednich takich jak 250 cm3, 300 cm 3, które przed wejściem w życie obecnych przepisów rozporządzenia, być wykorzystywane nie mogły.  To również oznacza, iż taki motocykl może uzyskać adnotację w dowodzie rejestracyjnym „L”, czyli pojazdu spełniającego dodatkowe wymagania techniczne w zakresie szkolenia. To także pozwoli zgłosić taki pojazd do właściwego urzędu jako pojazd będący w posiadaniu konkretnego OSK, w którym będzie wykorzystywany do szkoleń. Konkludując, pojazd którym każdy instruktor nauki jazdy będzie mógł szkolić zgodnie z przepisami. Należy jednak pamiętać, iż egzamin wewnętrzny którym kończy się szkolenie kandydata na kierowcę i który jest podstawą do dopuszczenia uczestnika kursu do egzaminu państwowego, musi być realizowany zgodnie z wytycznymi  na mocy §21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców. Przyjmując taki sposób interpretacji przepisów, egzamin ten powinien zostać zrealizowany na motocyklu spełniającym wymogi techniczne dla egzaminu państwowego, bowiem na takim motocyklu po ukończeniu szkolenia osoba będzie zdawała  aby uzyskać stosowne uprawnienia do kierowania pojazdem.

Historia walki o powyższe regulacje

Przeszło dwa lata temu w dniu 21 czerwca 2017 roku do Ministerstwa Infrastruktury trafiło oficjalne pismo przygotowane przez Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy, jako projekt proponowanych przez nas zmian dotyczących w w/w rozporządzeniu.

Kolejne zapytanie zostało skierowane do Ministerstwa o zajęcia stanowiska na tle proponowanych zmian w 2019 r. Była to interpelacja Poselska.  To ważne, iż głos płynący wprost z środowiska szkoleniowego został uwzględniony, bowiem jest on realną odpowiedzią na konieczność dostosowania przepisów prawa do otaczającej nas rzeczywistości.

Być może to wielki sukces niewielkiego stowarzyszenia jakim jest PSITJ, jednak przede wszystkim jest sukcesem całej branży szkoleniowej, osób którym nie jest obojętne prawidłowe i profesjonalne podejście do szkolenia.  Dla nas jest to jednak sukces tylko połowiczny, bowiem motocykle pośrednie nadal nie będą mogły być wykorzystywane podczas egzaminów państwowych przeprowadzanych w Wojewódzkich Ośrodkach Ruchu Drogowego. Gdyby tak się stało, byłaby to zmiana kompleksowa która umożliwiałaby zdobycie uprawnień przez osoby o niskim wzroście i  drobnej, filigranowej budowie ciała które swoją motocyklową przyszłość mogłyby wiązać z motocyklami o pojemnościach 250. 300, 350 cm3.

Reakcja w ramach konsultacji projektu tzw. ręka na pulsie

Była natychmiastowa reakcja po przedstawieniu projektu rozporządzenia i oddaniu go do konsultacji społecznych. Niestety pomimo, iż sprawę zainicjowało PSITJ to aktu do konsultacji nie dostaliśmy z uwagi, iż nasze stowarzyszenie nie zajmuje się stricte szkoleniami kandydatów na kierowców.

Tu podziękowania należą się dla Filipa Gregi Prezesa Fundacji Rzecznik Praw Kursanta, który otrzymał akt do konsultacji oraz Tomasza Kulika działającego w  Radzie Programowej Fundacji, oraz dla krakowskiego egzaminatora Tomasza Barnasia za podjęcie pracy w dyskusji mającej na celu zaproponowania ostatecznych zmian i skierowanie wypracowanego stanowiska jako  proponowanych  przez środowisko zapisów prawnych  dotyczących  parametrów technicznych motocykli wykorzystywanych w trakcie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców. Propozycja dotyczyła wprowadzenia do § 43 ust. 4 pkt. c) :

  1. W przypadku pojazdów z silnikiem spalinowym, stosowanych do przeprowadzania egzaminu, o którym mowa w Art.23 ust.2. pkt 4) oraz egzaminu o którym mowa w Art. 49. ust. 1. Ustawy o kierujących pojazdami dopuszcza się pojazd wyposażony w silnik spalinowy o pojemności skokowej wynoszącej co najmniej 245 cm3.

Dlaczego nic z tego?

Proponowane kolejne zmiany mogą jednak stać w sprzeczności z Dyrektywą Unijną 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. Dlatego podejrzewam , iż nie mogą one zostać implementowane do Polskich przepisów prawa. Jednakże Polskie Stowarzyszenie Instruktorów Techniki Jazdy wraz z środowiskiem szkoleniowym będzie podejmowało kolejne działania zmierzające do zainteresowania problematyką stosowne instytucje odpowiadające za szeroko pojęte działania ustawodawcze z poziomu Polskiego jak i  Europejskiego Parlamentu, a także polskich europosłów.

Podsumowując, zmiany być może jednak nie są kompleksowym rozwiązaniem problematyki dotyczącej szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców w zakresie prawa jazdy kat. A2, A. Jednakże są słusznym i właściwym kierunkiem zmian, są realną i na razie jedyną możliwą odpowiedzią na konieczność dostosowania przepisów prawa do potrzeb realizacji prawidłowego przebiegu procesu szkolenia. Dlatego jako członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Instruktorów Techniki Jazdy w imieniu Prezesa oraz pozostałych członków zachęcamy wszystkich zainteresowanych do podjęcia współpracy a także aktywnego uczestnictwa w formułowania koniecznych zmian w dziedzinie szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców.

opracował
Rafał Krzyszkowski
członek Zarządu PSITJ