O NAS

Stowarzyszenie powstało na kanwie nowych regulacji prawnych które stworzyły zawód instruktora techniki jazdy. To nowa i bardzo odpowiedzialna profesja mająca realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa w komunikacji oraz kształtowanie postaw i zachowań kierujących.

Nasza organizacja za najważniejszy cel stawia ciągłe podnoszenie kwalifikacji zawodowych naszych członków i stworzenie elitarnej grupy specjalistów poruszających się biegle w każdej dziedzinie branży motoryzacyjnej.

W zarządzie organizacji nie przypadkowo znaleźli się ludzie bardzo aktywni społecznie z różnorodnym i wieloletnim doświadczeniem zawodowym. W składzie zarządu mamy pedagoga, psychologa, dwóch czynnych kierowców rajdowych, inżyniera logistyki oraz menadżera flotowego.

Zapraszamy do współpracy Każdego Kto chce uczestniczyć we wspólnym dążeniu do zmian na rzecz poprawy bezpieczeństwa i samodoskonalenia poprzez wymianę doświadczeń oraz integrację branży. Bardzo mile widziane są  ODTJ-y, OSK, przedstawiciele producentów pojazdów, czy systemów aftermarketowych bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.  W szczególności liczmy na partnerstwo innych organizacji pozarządowych działających w branży motoryzacyjnej oraz tak samo jak My czujących potrzebę edukacji w kształtowaniu nowych postaw kierujących mających bezpośredni wpływa na podejmowane przez nich codzienne decyzje za kierownicą pojazdu.

Więcej o naszych inicjatywach, szkoleniach, poglądach i doświadczeniach można poczytać w artykułach jakie publikujemy w aktualnościach.