DOŁĄCZ DO NAS

ELEKTRONICZNY FORMULARZ DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

W celu ułatwienia przystąpienia do Naszej organizacji zamieszczamy poniżej prosty formularz po wypełnieniu którego wystarczy jeszcze opłacić składkę członkowską i bez zbędnej zwłoki następuje weryfikacja oraz nadanie członkostwa.

Kto może być członkiem PSITJ?

Jesteśmy stowarzyszeniem bardzo otwartym dla ludzi oraz firm branży motoryzacyjnej. Członkiem może zostać zarówno osoba fizyczna (instruktor techniki jazdy, trener, instruktor nauki jazdy, kierowca rajdowy) jak również osoba prawna (firma, ODTJ, OSK,) pod warunkiem czynnego działania w branży motoryzacyjnej. Firmy mogą być jedynie członkami wspierającymi.

Każdy członek otrzymuje pakiet startowy w postaci certyfikatu członkostwa, smyczy z identyfikatorem, naklejek z logo PSITJ oraz oferty edukacyjnej, a w przypadku firm oferty wydarzeń i planowanych przedsięwzięć.

Każdy kandydat wysyłający zgłoszenie za pomocą e-formularza oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Statut oraz Regulamin PSITJ. Każdy kandydat wysyłający zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (danych firmy lub organizacji) dla potrzeb niezbędnych do członkostwa w PSITJ (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

WAŻNE!

 1. W odpowiedzi na Państwa zgłoszenie wysyłamy mailem Deklarację, którą prosimy wydrukować, wypełnić, podpisać i przesłać pocztą tradycyjną na adres:
  30-149 Kraków, ul. Balicka 77 „PSITJ” Biuro w Krakowie
 2. Do drukowanego formularza należy dołączyć kserokopię następujących dokumentów:
  a) legitymacji instruktora techniki jazdy oraz instruktora nauki jazdy
  b) w przypadku firm, organizacji, instytucji oraz ich Przedstawiciela – Reprezentanta
  – kserokopii wydruku z CEIDG z przybitą pieczęcią firmową
  – dowodu osobistego lub prawa jazdy Przedstawiciela (osoby reprezentującej)
  c) w przypadku osób nie będących instruktorem, ani przedstawicielem firmy lub organizacji należy dołączyć kopię dowodu osobistego oraz pisemne uzasadnienie celu przynależności (np. „jestem w trakcie kursu na instruktora” lub „posiadam licencję rajdową” lub „chcę aktywnie wspierać w zakresie …”) wraz z kopią dokumentu potwierdzającego dany stan jaki opisuje kandydat na członka stowarzyszenia PSITJ
 3. Opłacić składkę członkowską za dany rok na numer konta bankowego:
  Nest Bank – numer konta 39 1870 1045 2083 1079 1482 0001
 4. Wysokość składki rocznej to – 150 zł

Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się ze statutem PSITJ oraz regulaminem jaki zamieszczamy pod poniższymi linkami: