Instruktorzy Techniki Jazdy

Zawód instruktora techniki jazdy to nowa profesja w Polsce powstała w 2008 roku po regulacji prawnej w zakresie doskonalenia kierowców w warunkach specjalnych. Nigdy wcześniej nie było w Polsce takiego zawodu, a doskonaleniem zajmowali się instruktorzy nauki jazdy lub kierowcy rajdowi. Jednakże postanowiono połączyć wiedzę i umiejętności obu tych profesji na rzecz poprawy poziomu kształcenia kierowców oraz zwiększania świadomości ryzyk jakie występują podczas prowadzenia pojazdów samochodowych.

Profesjonalizm i kompetencje instruktorów – najwyższym celem PSITJ

Rola nauczyciela jazdy we współczesnym świecie jest szczególna, ponieważ mają oni, jak żadna inna grupa zawodowa wielki wpływ na kształtowanie świadomości społecznej i odpowiedzialności przyszłych konsumentów branży motoryzacyjnej. Instruktorzy techniki jazdy powinni być otwarci na nowe trendy w motoryzacji, chłonni nowej wiedzy i usatysfakcjonowani możliwością przekazywania jej kierowcom. Ludzie wykonujący ten zawód powinni także stymulować oraz prowadzić procesy edukacyjne w imię interesów powszechnych, a nie tylko jednostkowych. Instruktorzy muszą odznaczać się niezależnością i krytycyzmem, ale do tego potrzebna jest szeroka wiedza o motoryzacji.

Współpraca PSITJ

Stowarzyszenie zajmuje się organizacją profesjonalnych szkoleń, paneli, konferencji o tematyce motoryzacyjnej dla profesjonalistów branży. Współpracujemy i zachęcamy do współpracy z producentami pojazdów, części wyposażenia, najnowszych technologii i systemów bezpieczeństwa czynnego oraz biernego dla pojazdów samochodowych. Dzielimy się wiedzą oraz integrujemy środowisko celem wymiany doświadczeń, co niejednokrotnie prowadzi do ciekawych wniosków, nowej myśli i realnych korzyści dla beneficjentów naszej współpracy.