Bezpieczeństwo Motocyklistów vs badania przyczyn wypadków

Śląskie Forum Drogownictwa 2019
Bezpieczeństwo Motocyklistów w świetle badań przyczyn wypadków drogowych

W dniach 04.06.2019 – 06.06.2019 odbyła się zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”

Tematyka koncentrowała się na redukcji hałasu komunikacyjnego, wzmocnieniach podłoża w budownictwie drogowym, nowoczesnych nawierzchniach asfaltowych.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku odbyła się również sesja poświęcona bezpieczeństwu motocyklistów, gdzie przedstawiciel PSITJ prezentował wnioski, sugestie płynące ze światowych statystyk dot. poprawy bezpieczeństwa oraz kierunku edukacji motocyklistów.

 

W konferencji wzięli udział wybitni eksperci z Polski i Niemiec. Obradom towarzyszyła wystawa z udziałem firm-partnerów wydarzenia.

 

VI DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

VI KRAKOWSKIE DNI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2019

konferencje-PSITJ

W lutym br przedstawiciele PSITJ wzięli czynny udział w wydarzeniu poświęconym problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego w tym kierującym motocyklami przy uwzględnieniu zagrożeń płynącym z urządzeń bezpieczeństwa ruchu jak bariery, separatory, czy geometria i środowisko drogi.

psitj-wystąpienia

Poruszana tematyka dotyczyła aktualnych trendów rozwojowych w dziedzinie BRD, zwłaszcza w kontekście wyników prac dotyczących urządzeń BRD oraz oznakowania eksperymentalnego wykonywanych w ramach programu Rozwój Innowacji Drogowych.

urządzenia-brd

W trakcie konferencji prelegenci prezentowali wyniki najnowszych badań, co służyło uporządkowaniu wiedzy zarówno technicznej, jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych. Byli przedstawiciele producentów urządzeń BRD, były media, byli reprezentanci strony Rządowej, KRBRD, GDDKiA oraz wielu naukowców i badaczy.

Podczas tegorocznego wydarzenia obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Głównie skupiono się na bezpieczeństwie pieszych, ale zdecydowanie ciekawie prelegenci podeszli do tematu barier w aspekcie ruchu rowerowego oraz motocyklowego.

PSITJ-motocyklisci
Prezes Zarządu PSITJ Piotr Leńczowski zaprezentował i omówił współczesne implikacje dotyczące geometrii dróg i ich zabezpieczeń przez urządzenia brd oraz wiążącą się z tym percepcją motocyklisty. Tym samym zapoczątkowaliśmy temat problematyki bezpieczeństwa motocyklistów w Polsce w aspekcie zabezpieczenia i projektowanie dróg z uwzględnieniem ruchu jednośladów.
PSITJ-radiostrada

To co najbardziej nam się podobało i co wyróżnia to wydarzenie, to możliwość wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadawania wielu szczegółowych pytań ekspertom oraz dostawcom urządzeń i technologii. Zdecydowanie to jedno z najbardziej fachowych oraz profesjonalnych konferencji w rocznym kalendarzu BRD w Polsce. Wpisujemy je w stały kalendarz PSITJ.