DOŁĄCZ DO NAS

ELEKTRONICZNY FORMULARZ DEKLARACJI CZŁONKOWSKIEJ

W celu ułatwienia przystąpienia do Naszej organizacji zamieszczamy poniżej prosty formularz po wypełnieniu którego wystarczy jeszcze opłacić składkę członkowską i bez zbędnej zwłoki następuje weryfikacja oraz nadanie członkostwa.

Kto może być członkiem PSITJ?

Jesteśmy stowarzyszeniem bardzo otwartym dla ludzi oraz firm branży motoryzacyjnej. Członkiem może zostać zarówno osoba fizyczna (instruktor techniki jazdy, trener, instruktor nauki jazdy, kierowca rajdowy) jak również osoba prawna (firma, ODTJ, OSK,) pod warunkiem czynnego działania w branży motoryzacyjnej. Firmy mogą być jedynie członkami wspierającymi.

Każdy członek otrzymuje pakiet startowy w postaci certyfikatu członkostwa, smyczy z identyfikatorem, naklejek z logo PSITJ oraz oferty edukacyjnej, a w przypadku firm oferty wydarzeń i planowanych przedsięwzięć.

Każdy kandydat wysyłający zgłoszenie za pomocą e-formularza oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Statut oraz Regulamin PSITJ. Każdy kandydat wysyłający zgłoszenie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (danych firmy lub organizacji) dla potrzeb niezbędnych do członkostwa w PSITJ (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)

Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się ze statutem PSITJ oraz regulaminem jaki zamieszczamy pod poniższymi linkami:

FORMULARZ:

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Statut oraz Regulamin PSITJ

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do członkostwa w PSITJ (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)