Idzie nowe ..

KURSY REEDUKACYJNE
propozycje Ministerstwa oraz propozycje PSITJ

Po zapoznaniu się z przedstawionym projektem Ministerstwa uważamy, że program w nim zawarty jest różnorodny oraz bogaty, wymagający od prowadzących nie tylko ogólnego przedstawienia problematyki, ale i zgłębieniu przyczyn, a także skutków niebezpiecznych zachowań drogowych. Odnośnie zajęć programowych z zakresu psychologii jest on również właściwie opisany.

Zarząd PSITJ


Jedynym aspektem który podnosimy jako stowarzyszenie to propozycja wprowadzenia do programu zajęć praktycznych na ODTJ.
Proponujemy 7 godzinne zajęcia praktyczne z instruktażem o tematyce:

1. Fizyka ruchu pojazdów – prędkość a droga hamowania, wpływ czasu reakcji na drogę hamowania, nawierzchnia i jej przyczepność, a droga hamowania

2. Obserwacja i koncentracja za kierownicą – wpływ rozpraszaczy na jakość prowadzenia pojazdu (zadania związane z wykonywaniem zadań podczas sytuacji zaburzających uwagę kierujących)

3. Prędkość i przyczepność, wykonywanie zadań omijania, hamowania, zmiany kierunku jazdy z różnych prędkości oraz ocena szans na wykonanie zadań z różnych prędkości.

4. Podstawy jazdy defensywnej minimalizujące ryzyko powstawania sytuacji niebezpiecznych na drodze.

Zajęcia takie miałyby za zadanie ukazanie zagrożeń, niebezpieczeństw, granic możliwości kierowcy oraz pojazdu. Idea organizacji części kursu reedukacyjnego na ODTJ ma być terapią wstrząsową dla uczestników poprzez ukazanie zjawisk. Nie jest zamysłem trenowanie dla poprawy umiejętności, stawiamy na rozwijanie świadomości kierujących poprzez namacalne doświadczenie wskutek udziału w sytuacjach niebezpiecznych.

Celem zajęć jest: wywołanie efektu inspiracji bezpieczeństwem, refleksją nad zagrożeniami jakie tworzymy codziennie na drogach, unaocznienie skutków popełnionych błędów i ich konsekwencji.

Propozycja: Wprowadzenie dodatkowego dnia z zajęć praktycznych na ODTJ. Kurs reedukacyjny trwałby 35h (28h Teorii oraz 7h Praktyki). Dzień zajęć praktycznych miałby być dniem kończącym kurs tak by dopełnić wiedzę teoretyczną i odnieść ją do praktyki za kierownicą. Zajęcia w ODTJ są intensywnym przeżyciem dla uczestników co potęguje proces zapamiętywania. Bez wątpienia będą miały istotny wpływ na trwałość i efektywność utrzymania właściwych zachowań drogowych przedstawionych na kursie reedukacyjnym.

Argumentacja: Głównymi przyczynami powstawaniu wypadków drogowych i sytuacji niebezpiecznych są: nadmierna prędkość i jej niedostosowanie do panujących warunków drogowych, niestosowanie się do przepisów RD, brak odpowiedniej koncentracji i ostrożności na kierownicą.
Uważamy, że realizacja tylko i wyłącznie zajęć teoretycznych nie przyniesie pożądanego efektu.

Przepustowość:

MI prognozuje ok 15 500 uczestników szkoleń rocznie. Aktualna ilość ODTJ w zupełności zapewni obsługę interesariuszy.

Koszty społeczne: Osoby kierowane na kurs reedukacyjny najczęściej poniosły już większe koszty w postaci kar grzywien towarzyszących punktom karnym, a koszty uzyskiwania uprawnień od nowa są rażąco większe od prognozowanych kosztów kursu reedukacyjnego.        
Zajęcia praktyczne na ODTJ szacujemy na około 700 zł za 7h szkolenia.             
Uważamy jednak, że koszty kursu reedukacyjnego są konsekwencją karną za wykroczenia i tak też powinny być traktowane, a w porównaniu do obecnych wysokości grzywien mandatów karnych koszt ten jest zdecydowanie symboliczny zważywszy na usługę edukacyjną jaką w zamian otrzymają.

Kursy redukujące PUNKTY KARNE i ich sens..
Na obecną chwilę szkolenia jakie można odbywać w WORD-ach znikną z końcem roku 2022. Czy będzie można jeszcze kiedyś w przyszłości zredukować punkty?
Raczej nie.
Jak takie szkolenia wyglądają dziś?
Większość WORD-ów organizuje zajęcia stacjonarnie, ale są WORD-y prowadzące zajęcia On-line. Koszty to 350 zł. Znaleźliśmy jeden ośrodek oferujący w promocji dla 2 osób szkolenie za 400 zł łącznie. Szkolenie trwa około 6 godzin. To same wykłady, nie ma zajęć praktycznych. Przez kilka godzin słuchasz psychologa, który mówi o przyczynach wypadków, a następnie policjanta przedstawiającego statystyki wypadkowości. Ciekawe jest jednak to, że większość uczestników tych szkoleń to PUNKCIARZE ZA PRĘDKOŚĆ, a nie sprawcy kolizji, czy wypadków.

Nie ma żadnej weryfikacji uczestników tych szkoleń oraz analizy przyczyn zdobycia przez Nich 24 punktów. Treści przekazywane przez prowadzących te kursy to dane statystyczne i powtarzanie przepisów. Zatem nie są profilowane pod żadnym kątem na potrzeby resocjalizacji uczestników.

Warto to brać pod uwagę tworząc nowe przepisy.

oprac.
Piotr Leńczowski