Bezpieczeństwo Motocyklistów vs badania przyczyn wypadków

Śląskie Forum Drogownictwa 2019
Bezpieczeństwo Motocyklistów w świetle badań przyczyn wypadków drogowych

W dniach 04.06.2019 – 06.06.2019 odbyła się zorganizowana przez Polski Kongres Drogowy i Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach VII Międzynarodowa Konferencja „Śląskie Forum Drogownictwa”

Tematyka koncentrowała się na redukcji hałasu komunikacyjnego, wzmocnieniach podłoża w budownictwie drogowym, nowoczesnych nawierzchniach asfaltowych.

 

Podobnie jak w ubiegłym roku odbyła się również sesja poświęcona bezpieczeństwu motocyklistów, gdzie przedstawiciel PSITJ prezentował wnioski, sugestie płynące ze światowych statystyk dot. poprawy bezpieczeństwa oraz kierunku edukacji motocyklistów.

 

W konferencji wzięli udział wybitni eksperci z Polski i Niemiec. Obradom towarzyszyła wystawa z udziałem firm-partnerów wydarzenia.